H O S T D I E H A R D

Loading

Sale Page คืออะไร

 หน้าเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลของธุรกิจนั้นๆ โดยวัตถุประสงค์สำหรับการขาย จะมีลักษณะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดของสินค้า และแสดงจุดเด่นของสินค้านั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ซื้อสินค้า และปิดการขายในหน้าเดียว 

Plan Sale Page 

Plan SP1
1,990
บาท / ปี
  • พื้นที่ใช้งาน 1 GB
  • เพิ่มรูปไม่จำกัด
  • ลิงค์วิดีโอ Youtube
  • รองรับ Facebook Pixel
  • รองรับ Google Tag Manager
  • ระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูล
  • รองรับ SSL Certificate
  •  
  •  
  •  
เลือก
Plan SP2
2,990
บาท / ปี
  • พื้นที่ใช้งาน 2 GB
  • เพิ่มรูปไม่จำกัด
  • ลิงค์วิดีโอ Youtube
  • รองรับ Facebook Pixel
  • รองรับ Google Tag Manager
  • ระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูล
  • ตะกร้าสินค้า
  • รองรับ SSL Certificate
  •  
  •  
เลือก
Plan SP3
6,990
บาท / ปี
  • พื้นที่ใช้งาน 2 GB
  • เพิ่มรูปไม่จำกัด
  • ลิงค์วิดีโอ Youtube
  • รองรับ Facebook Pixel
  • รองรับ Google Tag Manager
  • ระบบหลังบ้านแก้ไขข้อมูล
  • ตะกร้าสินค้า
  • ฟอร์มติดต่อ
  • ฟอร์มแจ้งการชำระเงินแบบโอน
  • รองรับ SSL Certificate
เลือก

บริการ Cloud VPS Hosting, Cloud VPS Email, Dedicated, WordPress Sale Page  จำหน่ายสินค้าด้าน IT พร้อมงานติดตั้งระบบครบวงจร

Follow Us

Email: sp@hostdiehard.com
Phone: +948 256 347 9680