January 22, 2018

ชำระค่าบริการ

เลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กรุงเทพ สาขา เซ็ลทรัล พระราม2 033-074096-0 นาย ชูพงษ์ เกิดศรี
กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล พระราม2 743-252252-7 นาย ชูพงษ์ เกิดศรี
ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 160-252721-8 นาย ชูพงษ์ เกิดศรี

ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่าน Internet Banking, เคาท์เตอร์ธนาคาร, CDM หรือ ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน / คำแนะนำของแต่ละธนาคาร

หมายเหตุ

  • สำหรับลูกค้าในนามบริษัทอัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 2 อาทิตย์รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะถูกส่ง หลังจากทางบริษัทได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%